Herontwikkeling Philips NEC terrein

Anton Philipsweg, Hilversum

Herontwikkeling van het Philipsterrein in Hilversum naar ruim 200 woningen.

Projectgegevens
Opdrachtgever: MVGO
Programma: 130 appartementen, 78 grondgebonden woningen, 340 parkeerplaatsen
Ontwerp: 2010
Aannemer: Ufkes
Beelden: VWVL

clear